Volito Industri expanderar genom betydande MRO-förvärv

Volito Automation har förvärvat 100 % av finska Satatekniikka Oy

Satatekniikka Oy är ett rikstäckande MRO-företag med drygt 30 medarbetare och en årlig omsättning på cirka 70 miljoner kronor. Förvärvet innebär en rejält förbättrad marknadsposition och en stärkt plattform för att fortsätta ta marknadsandelar.

Volito Automation startar, förvärvar och utvecklar företag inom industriell automation. Företaget har etablerat en välrenommerad verksamhet i Sverige och Finland, bestående av ett flertal dotterbolag. Gruppen är organiserad i två affärssegment, MRO och OEM. MRO-segmentet har fokus på kontinuerlig service, löpande underhåll, reparationer och optimering medan OEM-segmentet erbjuder nyförsäljning, produkt- och teknikutveckling samt konstruktion och tillverkning av hydrauliska lösningar.

– Förvärvet av Satatekniikka Oy är ett led i vår strategi att bli en ledande aktör i Norden inom hållbara automationslösningar, säger Johan Frithiof, VD för Volito Automation. I Finland är vi sedan tidigare etablerade genom HydroSystem på MRO-sidan och HydX på OEM-sidan, företag som redan nått stora framgångar med starka kundrelationer. Med förvärvet av Satatekniikka Oy flyttar vi fram våra positioner rejält.

Satatekniikka Oy är ett fullserviceföretag inom hydraulik och pneumatik. Företaget, som de senaste åren vuxit snabbare än den finska hydraulikmarknaden, har ett starkt erbjudande inom system och design, service och reparationer samt komponentförsäljning i butik. Kundkretsen är rikstäckande, väl diversifierad och består av såväl större som mindre aktörer inom skogs-, stål-, gruv- och anläggningsindustri. Några välkända exempel är SSAB, UPM, Boliden, Stora Enso och Sandvik. Verksamheten utgår från huvudkontoret i Björneborg samt lokalkontoret i Tammerfors.

– Satatekniikka Oy och Volito Automation är en ”perfect match” med ett flertal strategiska beröringspunkter, säger Jukka-Matti Sahi, VD för Satatekniikka Oy. Som del av Volito Automation får vi möjlighet att stärka gruppens MRO-verksamhet i Finland, konkurrera om allt större uppdrag och erbjuda ännu större mervärden. Gemensamt ska vi fortsätta att utveckla Volito Automations verksamhet och fortsätta att bygga starka relationer till kunder och leverantörer.

– Genom förvärvet av Satatekniikka Oy kan våra kunder se fram emot ökad geografisk täckning, bredare produktsortiment och utökad kompetens. Förvärvet innebär initialt en tydlig volymökning för oss. Framöver räknar vi med mycket goda möjligheter för Volito Automation att fortsätta ta marknadsandelar, genom att kunna tillhandahålla ett mer komplett erbjudande, säger Johan Frithiof.

Volito Automation är en snabbt växande organisation inriktad på kunskapsintensiva bolag inom industriell automation. Volito Automation har etablerat en välrenommerad verksamhet i Sverige och Finland, bestående av ett flertal dotterbolag. Volito Automation står förberett för att starta ytterligare automationsinriktade verksamheter inom områden som hydraulik, pneumatik, elektronik, styr- och reglerteknik samt robotteknik. Bakom satsningarna står Volito AB.

För mer information, kontakta:
Johan Frithiof, VD Volito Automation
johan.frithiof@volitoautomation.se
+46 (0)40 660 30 13
www.volitoautomation.se

Aktuellt