Historia

Stabil årlig tillväxt

Gruppen har idag en stark position på marknaden och erbjuder en dynamisk utvecklingsmiljö. Sedan starten har gensvaret från marknad, kunder och leverantörer varit enormt. Gruppens mål är att bli marknadsledande i Norden med en organisation som är heltäckande till geografi och utbud.

Vår utveckling sedan start

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
140 MKR
2009
160 MKR
2010
170 MKR
2011
190 MKR
2012
210 MKR
2013
215 MKR
2014
230 MKR
2015
260 MKR
2016
280 MKR
2017
340 MKR
2018
395 MKR
2019
430 MKR
2020
480 MKR
2021
700 MKR
2022

2009

Vi gör en inriktning mot hydraulik

 • Nytt affärsområde
 • Investeringar i industriföretag med långsiktiga tillväxtutsikter
 • Initialt mål 200 MSEK
 • HydX etableras

2010

HydSupply etableras

 • Förvärvar Hydro Swede
 • Etablerar HydSupply
 • HydX tecknar samarbetsavtal med nyckelleveratörer
 • HydX öppnar säljkontor i Göteborg
 • 30 medarbetare

2011

Tillväxt och internationell etablering

 • Förvärvar Hydratech
 • Inleder nordisk expansion
 • Förvärvar Hydrosystem Oy
 • Når initiala målet 200 MSEK
 • 70 anställda

2012

Samarbetsavtal med ledande leverantörer som Parker och Rexroth ingås

 • Samarbetsavtal med nya leverantörer
 • Konsolidering och verksamhets-utveckling
 • HydX efterfrågas internationellt
 • 80 medarbetare

2013-2014

Auktoriserad partner åt Danfoss

 • Fusioner
 • Auktoriserad partner åt Danfoss
 • Norska Hyd Partner etableras
 • 85 medarbetare

2015-2017

Nya affärsområdena OEM och MRO skapas

 • Stärker ställningen på marknaden
 • Ökad omsättning
 • Två nya affärs-segment etableras; OEM och MRO
 • Fortsatta förvärv; PF Hydraulik AB och HINDAB
 • OEM etablering i Finland

2018-2020

Konsolidering inom MRO till HydSupply

 • Ny VD och ledningsgrupp
 • Etablering i Göteborg
 • Förvärv av MPS Mini Power Systems
 • Förvärv av Satatekniikka
 • Konsolidering inom MRO till det gemensamma namnet HydSupply under 2020
 • Nya säljkontor inom Hydsupply
 • Omsättning passerar 400 MSEK

2021-2022

Nya affärsområden och förvärv ger rekordtillväxt

 • Adderar erbjudande inom elektrifiering och kontroll och mätteknik
 • Förvärv av ETP, Mobile Integrator, Protest Engineering, Paineteho och Peimarin
 • Konsolidering av varumärke
 • Ny ledningsgrupp i Finland
 • Pandemin pareras väl utan större negativ påverkan
 • Omsättning passerar 700 MSEK
 • 220 medarbetare