Utforska företaget

Vi investerar i spetskompetens

Vi har valt att bygga koncernen underifrån med utgångspunkt i sådant som är självklart när du frågar kunderna vad de vill ha: De bästa lösningarna, stort engagemang, bra service, insikt i kundens utmaningar, flexibilitet och snabba beslut.

100 år av fokuserat entreprenörskap

Det finns inga hemligheter, genvägar eller magiska formler bakom framgång. Vi har däremot samlat på oss en betydande mängd samlad erfarenhet. Detta har gett oss en konkurrenskraftig helhet, där vi kombinerar affärsmannaskap, teknisk expertis och ett oerhört stort nätverk av samarbetspartners och leverantörer. Det kombinerade maskineriet bakom Volito Industri är vår enkla hemlighet. Det bildar en stark partner som kan utmana på riktigt.

Vi vill bygga en miljö där eldsjälar har utrymme att brinna

Vårt erbjudande

Volito Industri startar, förvärvar och utvecklar företag inom industriell automation. Vi förvärvar etablerade och välskötta bolag som är starka inom sin nisch och sitt område. Inte sällan står ägarna av bolagen vi förvärvar inför ett generationsskifte eller så finns ett behov av expansion. Gruppen har totalt drygt 200 anställda i Sverige och Finland och är en ledande leverantör inom såväl OEM som eftermarknad. Gruppens kunder kan ta del av ett heltäckande erbjudande av hydrauliska och pneumatiska lösningar, mobil elektronik och elektrisk drift, samt kontinuerlig service, löpande underhåll, reparationer och optimering.

Vår idé

Vi bygger värden över generationer, genom lokalt förankrade bolag och en decentraliserad struktur. Inom gruppen samarbetar vi och stödjer varandra, såväl i dagliga projekt som i det långsiktiga strategiarbetet. Tillsammans har våra bolag en stark position på marknaden och erbjuder en dynamisk miljö att utvecklas i. Sedan starten har gensvaret från marknad, kunder och leverantörer varit enormt. Vårt mål är att bygga ledande positioner i Norden med en organisation som är heltäckande till geografi, utbud ock kompetens.

Nära samarbeten

Som en privatägd investmentkoncern prioriterar vi nära samarbeten med våra bolag. Vi vill finnas på plats, ta del av utvecklingen och tillsammans hitta nya lösningar.

Långsiktigt förhållningssätt

Volito Industri investerar i väletablerade industriföretag med långsiktiga tillväxtmöjligheter. Ambitionen med våra förvärv är att tillsammans med bolagen bygga upp en ledande position på den nordiska marknaden.

Människor först

Det är vår övertygelse att människor driver företag, inte tvärtom. Därför är medarbetarna i våra dotterföretag Nordens mest erfarna och erkänt skickligaste inom sina områden.

Se branscher vi verkar i

Våra affärsenheter representerar de branscher vi finns i och samtidigt tror på utifrån ett långsiktigt perspektiv. I dessa branscher har vi för avsikt att fortsätta utveckla oss, göra nya förvärv och stärka Volito Industris position.

Segment