Vision och värderingar

Vår vision tar oss till nya höjder

På Volito är vi stolta över vår värdegrund och vår vision. Med vår vision strävar vi ständigt mot nya, och ibland, okända höjder. Vår värdegrund har sitt ursprung i vår egen historia och har vidareutvecklats med framtiden i sikte. Vi har valt metaforen att flyga för att illustrera denna ständiga strävan.

Vision

Vi strävar mot nya höjder genom att utveckla affärer och människor med målet att förbättra omvärlden samt bygga värden över generationer.

Balans

Genom balansen mellan våra två värdegrundsvingar – relationer och professionalism – bygger vi förtroende. Att värna våra relationer, internt såväl som externt. Att agera med stark professionalism.

Detta gör det möjligt att bygga det förtroende som får oss som företag, men också som individer, att lyfta mot vår vision. Samspelet mellan värderingarna skapar det energigivande och dynamiska affärsklimat vi vill verka i.

Vision och värdegrund är det vi navigerar efter i samspelet kollegor emellan, och med våra intressenter. Vi använder dem i vårt dagliga arbete – som stöd för oss att fatta beslut, agera och interagera.

Värdeord

Genom goda relationer och professionalism bygger vi förtroende som lyfter företaget mot vår vision.

Våra tre huvudvärdeord
Förtroende

Våra intressenters förtroende är vår främsta tillgång. Det får oss att flyga i alla väder. Vi bygger förtroendet genom kombinationen av professionalism och goda relationer.

”Genom goda relationer och professionalism bygger vi förtroende som lyfter företaget mot vår vision.”

Relationer

Som ett familjeföretag värnar vi goda relationer, en nyckel till att bygga värden över generationer. Vi gör det tillsammans med våra intressenter, genom lojalitet, ärlighet och långsiktighet.

Professionalism

Vår professionalism är grunden för bra affärer idag och i framtiden. Den utgörs av vår kompetens, flexibilitet och målmedvetenhet.