Nära noll C02 med filterteknik från SKF och HYDX

”Regelbundna oljebyten i hydraulsystem har hittills inneburit både stor miljöpåverkan och höga kostnader. Nu finns ett nytt filter från SKF – med effektiv teknik från HydX – som omvandlar oljan från förbrukningsvara till cirkulär tillgång. Tekniken sparar stora pengar, förbättrar prestanda och minskar koldioxidutsläppen med upp till 99 %.”

I ett hydraulsystem pressas olja samman för att åstadkomma kraft och rörelse. En pump skapar tryck och flöde, en ventil reglerar tryck och riktning på oljan, och en cylinder eller en motor skapar rörelse. Hydrauliska system används ofta
i applikationer där stor kraft och precision måste samverka. Några exempel är skogsmaskiner, hjullastare, kranar, last- fartyg och industrier som stålverk och pappersbruk.

– Att minska oljeanvändningen i stora hydraulsystem är betydelsefullt på många sätt, säger Per Willberg, försäljnings- ingenjör på HydX. Dels är den ett miljömässigt bekymmer, dels är den kostsam, både i inköp och när den ska destrueras. SKF har långtgående och spännande ambitioner på hållbar- hetsområdet och har utvecklat en filterteknik för dubbel- separation (DST) som kan rena olja från smutspartiklar ner till nanonivå. När HydX fick en förfrågan om att ta fram teknik som reglerar cirkulationen genom filtret, började vi arbeta på en lösning direkt.

– Samarbetet blev mycket framgångsrikt, och SKF lanserade sin RecondOil Box under 2022, säger Per Willberg. Systemet påminner om en dialysapparat och kopplas externt till ett
redan befintligt hydraulsystem. Det är en komplett lösning som inte bara renar hydrauloljan på nanonivå utan också är extremt energieffektiv med standardiserad teknik för användning på alla världens marknader.

Filterenheten monteras ihop av SKF, inklusive HydX kund- anpassade pumpenhet som bland annat säkerställer att flöde och tryck är perfekt anpassat efter viskositet och omgivande temperatur. Produkten har tagits emot väl på marknaden, och SKF räknar med att ett par tusen system ska vara ute på fältet 2024.

– För kunderna innebär den nya tekniken enorma fördelar, säger Per Willberg. Ren hydraulolja är lika med ökad verk- ningsgrad, mindre friktion, färre skador, minskad risk för läckage, färre driftstopp och rejält minskade kostnader. Allra mest glädjande är såklart hållbarhetsaspekten. Tack vare den nya lösningen går hydrauloljan från att vara en förbruknings- vara till att bli en cirkulär resurs, och koldioxidutsläppen minskar med upp till 99 %, jämfört med att destruera och ersätta gammal olja med ny.

Aktuellt