Förvärv av Mobile Integrator

Volito Industri har förvärvat 100 % av Mobile Integrator.

Mobile Integrator erbjuder högt efterfrågade hård- och mjukvarulösningar för mobila maskiner och blir nu en del av Volito Automations OEM-segment, tillsammans med företagen HydX och ETP.

Volito Automation startar, förvärvar och utvecklar företag inom industriell automation. Gruppen har totalt drygt 200 anställda i Sverige och Finland och är en ledande leverantör inom såväl OEM som eftermarknad.

– Inom vår OEM verksamhet erbjuder vi nyförsäljning, produkt- och teknikutveckling samt konstruktion och tillverkning av hydrauliska system, samt lösningar inom elektrisk drift och styrning. I vår ambition att fortsatt bredda vårt erbjudande så utgör Mobile Integrator ett betydelsefullt kliv som innebär att vi nu kommer bli en än mer heltäckande systemintegratör som kan erbjuda helhetslösningar för våra kunder, säger Johan Frithiof, VD på Volito Automation.

– Mobile Integrator är specialister på utveckling, implementering och systeminstallation av mobil elektronik, säger Kjell Wester, VD på Mobile Integrator AB. Som del av Volito Automation kan vi gå från att vara ett starkt ingenjörsföretag till att bli en integrerad del av en väletablerad nordisk organisation med betydande marknadstäckning, spännande helhetskunder och ett omfattande nätverk.

– Mobile Integrator får nu tillsammans med ETP och HydX stora möjligheter att gemensamt utveckla banbrytande och efterfrågade produkter, säger Mikael Andersson, OEM ansvarig inom Volito Automation. Korsbefruktningen mellan våra företag innebär att Volito Automation kan erbjuda kompletta och energieffektiva lösningar inom en mängd applikationsområden. Vi ser mycket fram emot att få in Mobile Integrators kompetens och kunnande gruppen.

– Mobile Integrator erbjuder högt efterfrågade produkter och lösningar och bidrar med ett tydligt omsättningstillskott från start. Genom förvärvet, tar vi också för första gången steget in i Danmark. Med efterfrågan och synergieffekter i beaktande räknar vi med en positiv kurva även i vår fortsatta gemensamma tillväxt, säger Johan Frithiof.

Aktuellt