Vi stärker vår MRO-satsning med nytt förvärv i Finland

Volito Industri har, genom sitt dotterbolag HydSupply Oy, förvärvat 100 % av finska Paineteho Oy

Paineteho Oy är ett rikstäckande MRO-företag med c. 25 medarbetare och en årlig omsättning på cirka 50 miljoner kronor. Förvärvet innebär en förbättrad marknadsposition och en stärkt plattform för att fortsätta ta marknadsandelar.

Volito Automation startar, förvärvar och utvecklar företag inom industriell automation. Företaget har etablerat en välrenommerad verksamhet i Sverige och Finland. Gruppen är organiserad i två affärssegment, MRO och OEM. MRO-segmentet har fokus på kontinuerlig service, löpande underhåll, reparationer och optimering medan OEM-segmentet erbjuder nyförsäljning, produkt- och teknikutveckling samt konstruktion och tillverkning av hydrauliska lösningar och elektrisk drift.

– Jag är mycket glad att kunna presentera förvärvet av Paineteho Oy. Detta tar oss ytterligare ett tydligt steg framåt i vår strategi att bli en ledande aktör i Norden inom automationslösningar, säger Johan Frithiof, VD för Volito Automation. I Finland är vi sedan tidigare etablerade genom HydSupply på MRO-sidan och HydX på OEM-sidan, företag som redan nått stora framgångar med starka kundrelationer. Med förvärvet av Paineteho Oy stärker vi vår MRO-satsning.

Paineteho Oy är ett fullserviceföretag inom hydraulik och pneumatik. Företaget har ett starkt erbjudande inom system och design, service och reparationer. Kundkretsen är rikstäckande, väl diversifierad och består av såväl större som mindre aktörer inom bland annat skogs-, gruv- och anläggningsindustri. Verksamheten utgår från Kuopio.

– Paineteho Oy blir ett värdefullt tillskott till vår MRO verksamhet med ett flertal strategiska beröringspunkter, säger Jukka Sahi, VD för HydSupply Oy och MRO ansvarig för Finland. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans för att ytterligare stärka gruppens MRO-verksamhet. Genom detta förvärv får vi än bättre förutsättningar att konkurrera om allt större uppdrag och erbjuda ännu större mervärden till våra kunder. Teamet i Paineteho kommer att arbeta tillsammans med teamet i Hydsupply, och fortsätta erbjuda sina kunder den professionella service och expertis som de så framgångsrikt har gjort till sin växande kundbas under de senaste 42 åren.

– Tillsammans med HydSupply kan våra kunder nu se fram emot en ökad geografisk täckning, ett bredare produktsortiment och utökad kompetens. Jag är mycket glad åt att framöver kunna arbeta ihop med Hydsupply och jag ser mycket goda möjligheter för oss att gemensamt utveckla Volito Automations MRO verksamhet och fortsätta att bygga starka relationer till kunder och leverantörer, säger Jukka Korvela, VD Paineteho Oy.

– Förvärvet innebär också en tydlig volymökning för oss i Finland. Framöver räknar vi med goda möjligheter för Volito Automation att fortsätta ta marknadsandelar, genom att kunna tillhandahålla ett mer komplett erbjudande, säger Johan Frithiof.

Aktuellt