HydX förenas med ETP och Blue Pac

Volito Industri satsar på hållbarhet och elektrifiering genom sammanslagning

Volito Automation har förvärvat 100 % av de båda systerföretagen ETP Kraftelektronik AB och Blue Pac AB. ETP och Blue Pac erbjuder högt efterfrågade lösningar för elektriska drivlinor och blir nu en del av Volito Automations OEM-segment, tillsammans med HydX. Snart kan Volito Automation-sfärens kunder se fram emot heltäckande och hållbara lösningar med elektrisk drift.

Volito Automation startar, förvärvar och utvecklar företag inom industriell automation. Företaget har etablerat en välrenommerad verksamhet på ett flertal nyckelorter i Sverige och Finland. Gruppen, som omsätter cirka 430 miljoner kronor, är organiserad i två affärssegment – MRO som representeras av HydSupply och OEM som representeras av HydX.

– HydX erbjuder nyförsäljning, produkt- och teknikutveckling samt konstruktion och tillverkning av hydrauliska lösningar för mobila, industriella och marina applikationer. Med allt större krav på hållbara lösningar är elektrisk drift och styrning högt efterfrågat hos våra slutkunder. Som en del av vår strategi har vi planerat för en breddning av vårt erbjudande och här utgör ETP och Blue Pac ett betydelsefullt kliv, säger Johan Frithiof, VD på Volito Automation.

– ETP är specialister på elektriska drivlinor, säger Christer Sigurd, VD på ETP Kraftelektronik AB. Vårt systerföretag Blue Pac utvecklar system som ersätter traditionella dieseldrivna kraftuttag på lastbilar i samband med stillastående arbete. Som del av Volito Automation kan vi gå från att vara två starka utvecklingsföretag till att bli en integrerad del av en väletablerad nordisk organisation med betydande marknadstäckning, spännande helhetskunder och ett omfattande nätverk.

– ETP, Blue Pac och HydX får nu stora möjligheter att gemensamt utveckla banbrytande och efterfrågade produkter, inte minst inom hydrauliska system med elektrisk drift, säger Mikael Andersson, VD på HydX. Korsbefruktningen mellan våra företag innebär att Volito Automation snart kan erbjuda kompletta, emmissionsfria och energieffektiva lösningar inom en mängd applikationsområden.

– ETP och Blue Pac erbjuder högt efterfrågade produkter och tjänster och beräknas tillföra Volito Automation en omsättning om ytterligare cirka 45 miljoner kronor från start, säger Johan Frithiof. Med efterfrågan och synergieffekter i beaktande räknar vi med en positiv kurva även i vår fortsatta gemensamma tillväxt.

För mer information, kontakta:
Johan Frithiof, VD Volito Industri
johan.frithiof@volitoautomation.se
+46 (0)40 660 30 13
www.volitoautomation.se

Aktuellt